نویسنده: مدیر

بسیاری از دانشجویان برای انجام سمینار و پایان‌نامه خود از ابتدا به سمت مقاله‌های خارجی می‌روند. و با خواندن چند مقاله به روز انگلیسی درباره موضوع پایان نامه خود گیج می‌شوند و از ادامه انجام کار ناامید می‌شوند....

ادامه مطلب

برای انجام کار پژوهشی پایان‌نامه یا مقاله بسیاری از افراد اولین کاری که می‌کنند این است که با استاد راهنما یا دوستانی که در آن حوزه کار کردند مشورت می‌کنند. به این روش مفاهیم کلیدی پیرامون آن موضوع را متوجه می‌شوند. راه دیگر آن کمک گرفتن از اینترنت برای پیدا کردن موضوعات مرتبط می‌باشد. ...

ادامه مطلب