html Tag

آموزش طراحی ‌وب‌سایت – جلسه یازدهم دراین جلسه از  آموزش طراحی وب‌سایت (جلسه یازدهم ) ، به توضیح تگ‌های iframe و script خواهیم پرداخت ، جلسات گذشته با  تگ‌های HTML آشنا شدید و همچنین در جلسه دهم در مورد ویژگی id به صورت کامل همراه با یک فایل ویدئویی صحبت کردیم. اگر جلسه‌های پیشین را مطالعه نکرده‌اید از اینجا آن‌ها را بخوانید. در این جلسه می‌خواهیم با تگ‌های...

ادامه مطلب

آموزش طراحی ‌وب‌سایت – جلسه دهم دراین جلسه از  آموزش طراحی وب سایت (جلسه دهم ) ، به ویژگی ID خواهیم پرداخت ، جلسات گذشته با  تگ‌های HTML آشنا شدید و همچنین در مورد تگهای   Div و Span به صورت کامل همراه با یک فایل ویدئویی صحبت کردیم. اگر جلسه‌های پیشین را مطالعه نکرده‌اید از اینجا آن‌ها را بخوانید. در این جلسه می‌خواهیم با ویژگی ID...

ادامه مطلب
طراحی سایت

آموزش طراحی ‌وب‌سایت – جلسه نهم دراین جلسه از  آموزش طراحی وب سایت (جلسه نهم) در مورد تگ‌های div و span صحبت خواهیم کرد. در جلسات گذشته با  تگ‌های HTML آشنا شدید و همچنین در مورد محیط برنامه نویسی PHPSTORM صحبت کردیم. اگر جلسه‌های پیشین را مطالعه نکرده‌اید از اینجا آن‌ها را بخوانید. در این جلسه می‌خواهیم در مورد تگ‌های div و Span صحبت کنیم و همچنین...

ادامه مطلب

در جلسات گذشته با اهداف دوره و تگ‌های HTML تا حدی آشنا شدید. اگر جلسه‌های پیشین را مطالعه نکرده‌اید از اینجا آن‌ها را بخوانید. در این جلسه می‌خواهیم با جدول‌ها آشنا شویم. در پایان این جلسه باید یاد بگیرید که چگونه یک جدول را در صفحه‌ی وب خود ایجاد کنید. جدول در HTML : در این جلسه‌ می‌خواهیم یاد بگیریم چگونه می‌توانیم در صفحه‌ی وب خود جدول ایجاد...

ادامه مطلب